lunes, 11 de abril de 2011

O PROXECTO EUROPEO E-TWINNING: "LER E COMPARTIR - LIRE ET PARTEGER"

O PROXECTO EUROPEO ETWINNING: "LER E COMPARTIR - LIRE ET PARTEGER"

Este proxecto enmárcase no  programa etwinning de irmandades de centros escolares europeos e desenvólvese entre o IES de POIO e o Lycée Maurice Ravel de París.
O tema central do plan é A LECTURA " Intercambiar y crear a partir de lecturas. Echanger et créer à partir de lectures."; a través dela o intercambio de linguas, literaturas, costumes, tradicións... dos distintos paises.
A partir de lecturas comúns os alumnos dos dous centros intercambian opinións e documentos sobre as mesmas, desenvolven recursos e medios TIC e practican as súas respectivas linguas. 
Profesoras coordinadoras:
Arlette Joubert (Lycée Maurice Ravel)
Anxos Rial Vidal (IES de Poio)
 Obxectivos: Desenvolver as competencias dos alumnos a nivel da lectura, das TICS, dos idiomas que van. Sensibilizalos ao que se xoga a nivel social coa lectura. Permitirlles un traballo colaborativo, un encontro con xoves doutro país europeo- Développer les compétences des élèves dans les domaines de la lecture, de l'utilisation des outils informatiques, des langues vivantes qu'ils apprennent . Les sensibiliser aux enjeux sociaux de la lecture. Leur permettre un travail collaboratif, une rencontre avec des jeunes d'un autre pays européen.
 Proceso de traballo:Toma de contacto-Prise de contact. Propoñer unha historieta sen o remate para que os compañeiros imaxinen este final- Proposer une BD sans la chute afin que les camarades en imaginent une. Crear un spot ou un vídeo para fomentar a lectura- Créer un spot (audio ou vidéo) pour encourager à lire. Facer buscas sobre a importancia da lectura e sensibilizalos no tema da liberdade de prensa.Faire des recherches sur les enjeux sociaux de la lecture et les sensibiliser au thème de la liberté de la presse. Crear unha ficha de lectura para a biblioteca del instituto-Créer une fiche de lecture pour la blibliothèque de langues du lycée. Producir e articular un relato-Produire et articuler un récit. Ler un conto ou unha novela e animar aos compañeiros a lelos- Lire un conte ou une nouvelle et donner envie à des camarades de les lire. Gravar unha lectura conxunta para cegos-Enregistrer une lecture à plusieurs voix pour un organisme de mal voyants.
  Resultados esperados: Crear un blog sobre as actividades realizadas. Gravar lecturas para cegos. Mellrar as súas competencias en: lecturas, idiomas, e TICS. Créer un blog sur les enjeux sociaux de la lecture.Enregistrer des lectures pour un organisme de mal voyants. Améliorer leurs performances dans divers domaines: lectures, TICS et langues vivantes.

1 comentario:

  1. Vamos a mirar en clase un documental acerca de Miguel Hernández. Pueden verlo en la dirección siguiente

    http://unedtv.blogspot.com/2010/05/las-tres-heridas-de-miguel-hernandez.html

    ResponderEliminar