miércoles, 28 de septiembre de 2011

BENVIDOS, BIENVENIDOS, BENVENUTI, BIENVENUS

Neste curso escolar que estamos iniciando, incorpóranse ao noso proxecto dous novos centros:
• Os alumnos do “Instituto Magistrale L. Bassi de Bologna” (Italia) coordinados pola profesora Elena Pezzi.
• Os alumnos da “ Escola Secundária de c/3º Madeira Torras de Torres Vedras” (Portugal ) coordinados pola profesora Beatriz Duarte.
Profesoras e alumnos do Licée Maurice Ravel e do IES de Poio estamos encantados de compartir con eles o noso proxecto:
Traballaremos e coñeceremos en profundidade as nosas tradicións, os nosos mitos, contos e heroes a través da literatura popular dos nosos respectivos países, a través das lecturas -en papel ou en formato dixital- e en moitas linguas diversas.
Benvidas as profesoras e a todos os alumnos, esperamos que aprendamos e disfrutemos xuntos desta enriquecedora experiencia.

Bienvenidos a nuestro proyecto:
En este curso escolar que estamos iniciando, se incorporan a nuestro proyecto dos nuevos centros:
- Los alumnos del “Instituto Magistrale L. Bassi de Bologna” (Italia) coordinados por la profesora Elena Pezzi.
- Los alumnos de la “ Escuela Secundária de c/3º Madeira Torres de Torres Vedras” (Portugal ) coordinados por la profesora Beatriz Duarte.
Profesoras y alumnos del Licée Maurice Ravel y del IES de Poio estamos encantados de compartir con ellos nuestro proyecto:
Trabajaremos y conoceremos en profundidad nuestras tradiciones, nuestros mitos, cuentos y héroes a través de la literatura popular de nuestros respectivos países, a través de las lecturas -en papel o en formato digital- y en muchas lenguas diversas.
Bienvenidas las profesoras y todos los alumnos, esperamos que aprendamos y disfrutemos juntos de esta enriquecedora experiencia.

Benvenuti al nostro progetto:
Questo anno scolastico che stiamo a iniciare, faranno parte del nostro progetto due nuovi licei:
- Gli studenti dell '"Istituto Magistrale L. Bassi a Bologna "(Italia)coordinato dalla Prof. Elena Pezzi.
- Gli studenti della "High School c / 3 º Madeira Torres Torres Vedras" (Portogallo) coordinato dalla Prof. Beatriz Duarte.
Gli insegnanti e gli studenti del Liceo Maurice Ravele I IES Poio siamo lieti di condividere con loro il nostro progetto:
Lavoraremo insieme per conoscere ed apprefondirenelle bostri tradizioni, i nostri miti, storie ed eroi rispettivi paesi, sia comla lettura in carta o in formato digitale, e in molte lingue diverse.
Benvenuti a tutti gli insegnanti e gli studenti. Ssperiamo di imparare e allo stesso tempo divertirci insieme con questa esperienza ricca.


Este ano lectivo estamos começando, juntando-se ao nosso projeto dois novos centros:
- Os alunos do "Instituto Magistral L. Bassi em Bolonha "(Itália) coordenados pela professora Elena Pezzi.
- Os estudantes de "High School c / 3 º Madeira Torres VedrasTorres" (Portugal), coordenado pelo professor Beatriz Duarte.
Professores e alunos do Liceu Maurice Ravel e do IES de Poio temos o prazer de compartilhar com eles o nosso projeto:
Trabalharemos as nossas tradições, nossos mitos, histórias e heróis através da literatura popular de nossos respectivos países, através da leitura em papel ou em formato digital, e em muitas línguas diferentes.
Bem-vindo todos os professores e alunos, esperamos aprender e desfrutar juntos esta rica experiência.

Soyez bienvenus à notre projet:
Cette année scolaire que nous commençons deux nouveaux centres vont rejoindre notre projet :
- Les étudiants du "Instituto Magistrale Bassi à Bologne "(Italie), coordonnés par le Professeur Elena Pezzi.
- Les étudiants de " Escuela Secundária de c/3º Madeira / c 3 º de Madère Torres Torres Vedras» (Portugal), coordonnés par le professeur Beatriz Duarte.
Les professeurs et les élèves du Lycée Maurice Ravel et du Lycée de Poio nous sommes ravis de partager avec eux notre projet:
Nous allons travailler et connaître en profondeur nos traditions, nos mythes, leurs histoires et leurs héros à travers la littérature populaire de nos pays respectifs, à travers la lecture -en format papier ou digital-, et dans de nombreuses langues différentes.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les professeurs et à tous les élèves et nous attendons apprendre et profiter ensemble de cette riche expérience.

No hay comentarios:

Publicar un comentario